Varför sälja företag och till vilket pris?

Det finns lika många orsaker till varför man säljer företag som det finns företagare. Kanske är det en sanning som inte helt och hållet stämmer men det kan finnas en hel del olika orsaker och omständigheter som ligger till grund för beslutet att göra sig av med en verksamhet.

Vanligt är att man vill frigöra tid till andra projekt varför man då beslutar sig för att man skall avyttra ett projekt som tar för mycket tid och som inte genererar pengar i den utsträckning man skulle vilja. Det kan också handla om att få tag i kapital för att man har annat att ägna sig åt. Oavsett varför man kommit fram till att någon annan skall få möjligheten att ta över verksamheten till viss köpeskilling, är det mycket som skall gå i lås innan man har ett undertecknat avtal med en köpare och har fått in pengarna på banken.

Sätt pris

Det är inte alla som har möjlighet eller kompetens nog för att kunna värdera sitt företag och man kan många gånger råka övervärdera någonting endast för att man jobbar länge med att nå dit man nu kommit. Samtidigt är det inte ovanligt i fåmansföretag, att ägaren är en hel del av företagets namn och varumärke. Om så är fallet bör man försöka distansera sig från företaget och göra sig själv umbärlig. Detta öppnar för någon annan att ta vid där man själv slutade.

Det är inte ovanligt att man rekryterar in nyckelpersoner för att kunna lämna över ett företag som fungerar. I vissa situationer kan detta ge bättre pris för säljaren även om vinsten skulle gå ner på kort sikt. Att ta hjälp av en expert som kan hur man gör en bra och korrekt företagsvärdering är dock ett bra val även om man gjort en hel del av jobbet på egen hand.

När det kommer till värderingen av företaget skall man tänka på allting som påverkar omsättningen och den potential som finns för den som tar över. Kanske finns det upphandlingar och avtal som följer med företaget och som kan användas av en ny ägare även om man tidigare inte lagt ner kraft på dessa områden. Man skall också räkna bort allt som rör den egna lönen. Om man inte gör detta, kan vinsten framstå som klart högre än den egentligen är.

Samtidigt är omsättning och vinst, frågor som kan vilseleda. Det finns en poäng med att trycka ner resultatet för att minska skatteutgifter samtidigt som man i andra situationer kan vilja blåsa upp det hela för att framstå som så lönsam som möjligt. Siffrorna är således endast en fingervisning och inte någonting man kan basera hela värderingen på.

Vill man ha en utomståendes blick, kan en företagsmäklare hjälpa till och dessutom agera mellanman för affären. På detta vis behöver man inte presentera verksamheten själv, utan kan få hjälp av en person som är utanför det rent emotionella och som kan garantera fackmannamässig värdering och affär. Detta kan ofta bidra till högre köpeskilling.