Sälja företag

Avyttra verksamhet! Det finns tillfällen då man som företagare har allt för många järn i elden, och även tillfällen då man känner att man gjort sitt med ett specifikt marknadsområde. Vid sådana tillfällen kan det vara en bra idé att sälja företaget för att ge utrymme åt nya idéer och verksamheter. När man låter en ny person komma in och ta över företaget kan man många gånger se hur ens egen grundidé snabbt utvecklas till någonting helt nytt och lönsamt. Det är roligt när man kan få uppleva hur någonting man satsat hårt på, får blomstra i ny regi!

Även om man kan tycka att det låter som någonting enkelt att sälja företag, är det en hel del som man behöver kalkylera och ha med i sina beräkningar för att det skall gynna båda parter. Härtill finns också ett antal faktorer som man kan titta närmare på för att man skall få ut så mycket som möjligt utan att köparen känner sig lurad. Genom att vara noggrann i sitt förarbete kan man underlätta processen kraftigt och väljer man att gå via en företagsmäklare kan man ofta få bra respons på sådant man vidtagit för att öka intresset för verksamheten man vill sälja.

Fristående verksamhet

Även den som har en bra omsättning och fina resultat att visa upp, kan ha svårt att hitta rätt köpare till sitt företag om man själv är en grund för all omsättning. Genom att själv lämna företaget kan man då lämna ett skal efter sig som inte går att fylla hur enkelt som helst. Kort och gott kan man se det som att säljaren är det viktigaste i företaget.

Här kan man försöka knyta till sig rätt person för jobbet och räkna bort sig själv och sin egen kompetens ur bolaget i så stor utsträckning som möjligt. På detta vis kan köpare ta över en verksamhet som fungerar och inte bara ett varumärke som inte längre har sin funktion. Det är inte helt enkelt att ersätta sig själv i ett bolag var man levt och andats under lång tid, men om man har kommit fram till att man skall försöka sälja det företag man startat kan det finnas en uppsjö bra argument för att göra så. Även om man nu inte skulle kunna sälja verksamheten i en handvändning, har man lyckats kliva bort från produktion och därmed få tid till andra projekt medan man håller igång den verksamhet man vill avyttra.

Värdera företaget

När man skall presentera företaget till de köpare som visat intresse för affär, är det viktigt att allting är klart och tydligt. Man kan vinna en hel del på att vara noggrann i sitt arbete så man inte lämnar någonting oklart eller suddigt. Oklarheter kan ha förmåga att oroa eventuella köpare vilket också innebär att man kanske inte kan få ut den summa som man helst av allt skulle vilja.

En företagsvärdering som görs av ägaren till bolaget är inte alltid helt korrekt även om ambitionerna varit att nå ett objektivt resultat. Genom att ta in hjälp från någon som jobbar med att utföra sådana värderingar, kan man få ett stabilare intryck som köpare vilket gynnar alla inblandade. Det finns en uppsjö företagsmäklare i Stockholm och övriga landet så att hitta den som har kontaktnät inom den bransch företaget återfinns, behöver inte vara någonting komplicerat. Många gånger kan branschfrågan till och med vara relativt oviktig då man i första hand köper en verksamhet och kanske inte stirrar sig blid på vad mäklaren har för sakkunskap i branschfrågan. Detta är ju någonting man som köpare har full koll på då man vill komma in i en bransch eller bredda en verksamhet man redan har.

Säljarens roll

När man är ute efter att sälja företag har man några viktiga sakområden där man behöver vara skarp! Resultat och omsättning må se ut på ett sätt på pappret men i verkligheten vara lite annorlunda. Det är inte ovanligt att man försöker få ner resultatet för att komma undan billigare. Detta är någonting man får visa för köpare så de förstår hur det kommer sig att man har siffror som ser ut si eller så. Allting skall upp på bordet om än på rätt sätt och utan att man sår oro eller tveksamhet hos den som är i färd med att förvärva det företag man vill sälja.

Har man inte någon erfarenhet av att sälja företag kan man ta hjälp av någon som är proffs på området. Detta är någonting som kan vara mycket gynnsamt även om man är insatt i hur en försäljning skall gå till.