Professionell företagsvärdering

Om du funderar på att köpa eller sälja ett företag, utöka verksamheten och ta in en partner för att kunna möta efterfrågan, eller ska lösa ut en befintlig investerare kan det vara bra att få professionell hjälp. En oberoende aktör kan hjälpa dig med värderingen av din verksamhet oavsett om du ska köpa, sälja eller står inför ett förändringsarbete som ska leda fram till att öka företagets värde.

Det finns lika många sätt att göra en företagsvärdering på som det finns anledningar till att göra det. Fördelen med att värdera ett företag innan du funderar vidare på att sälja eller köpa är att det ger dig argument för priset som du begär eller erbjuder. Värdet på ett företag är det pris som en köpare och säljare till slut kommer överens om.

Att värdera ett företag innan eventuella dokument skrivs under är att agera klokt. Oavsett om du ska införskaffa eller avyttra ett företag är förberedelser A och O och du ökar chanserna för att göra en affär som du kan känna dig nöjd med. Därför kan det vara en god idé att ta hjälp någon som har erfarenhet av företagsvärdering för att få en objektiv syn på företagets ekonomiska situation och historik och vilka risker du eventuellt står inför. Du sparar dessutom tid genom att fokus ligger på rätt saker.

Vid en företagsvärdering används olika modeller beroende på vilket behov du har:

– Kassaflödesmodellen är den absolut vanligaste metoden för att värdera företag, där prognosticerade framtida kassaflöden beräknas mot ett riskmått för att få fram ett dagsaktuellt värde

– En substansvärdering bedömer värdet på bolagets utrustning – och här kan du även få en jämförelse med ett liknande bolag

– Avkastningsvärderingen tar i beaktande vad bolaget kan betala tillbaka till sin ägare över en given tidsperiod. Metoden tar hänsyn till både konkurrenskraft och marknadsutvecklingen

För ett rättvist resultat som inte bara grundar sig på företagets nuvarande situation och aktuella verklighet måste modellerna dock användas tillsammans med erfarenhet, en analys av företaget, dess konkurrenter och omvärld. Kvalificerade bedömningar kompletterat med statistik från tidigare avslut av liknande företag ger till sist en bra bedömning av företagets värde. Tänk på att det kan finnas en stor skillnad mellan företag i olika branscher.

Det finns flera aktörer som ägnar sig åt företagsvärdering och de är alla specialister med stor erfarenhet inom denna verksamhet. De anslutna mäklarna är ofta värderingsmän utsedda av Handelskammaren i sin respektive region och de håller sig kontinuerligt uppdaterade om marknadens och branschernas aktuella prissättningar.

Nedan hittar du några förslag på företagsvärderare:

www.exitpartner.se
www.lania.se
www.värderaföretag.com
www.foretagsvardering.org