De vanligaste misstagen vid värdering av företag

När man behöver värdera ett företag som man vill köpa eller sälja utgår man ibland från fel utgångspunkter. Nedan kommer du att finna de tre vanligaste misstagen som folk gör när de värderar företag:

– Att förlita sig på vinstmultiplar
Ofta utgår man från att företaget är värt så mycket som förra årets ekonomiska resultat visar. Vid en försäljning vill man naturligtvis ha ut det maximala värdet och då bör man inte räkna med några vinstmultiplar. Det vanligaste sättet att värdera ett företag är att utgå från ett genomsnittligt rörelseresultat som baserats på det senaste årsbokslutet. Justeringar och ändringar görs sedan för att få fram det underliggande resultatet. Den beräknade vinsten multipliceras med en siffra mellan fyra och sex för att få fram en företagsvärdering.

Den här värderingen vilar på grunderna av kortsiktiga räntabilitetskriterier som fungerar som följer: Om en multipel fyra tillämpas, kommer köparen fram till en återbetalningstid på fyra år och med en multipel sex, är återbetalningen sex år.

Problemet med detta förfaringssätt är att företag som ligger inom samma bransch kan vara helt olika varandra men ändå värderas de på genomsnittliga multiplar. Därför får värdet på ditt företag aldrig enbart ses i förhållande till tidigare resultat.

– Falsk tilltro på tidigare resultat
Ett företag kan ha en aldrig så fantastisk historia bakom sig, men det är inte det man bör titta på när man ska förvärva en ny verksamhet. En köpare införskaffar ett nytt bolag på dess framtida potential och särskilt framtiden under det egna ägandet.

Ett vanligt försäljningsprospekt beskriver företagets verksamhet men där står inget om dess potentiella framtid. Och detta borde rimligtvis vara den viktigaste frågan för en eventuell köpare. Vad finns det för möjligheter med företaget? Kan man samverka med andra företag eller branscher för att maximera vinster? Det kan vara bra att tänka utanför ramarna och se vilka eventuella andra samarbetsområden som finns på marknaden.

En klok och rutinerad köpare ska alltid ha i åtanke företagets historia, dess nuvarande situation men framför allt vilka möjligheter det finns i framtiden. Det finns inga garantier för att ett företag som blomstrar idag kommer att göra det imorgon under nytt ägarskap.

Affärsplanen ska främst besvara frågan om hur verksamheten kommer att se ut under ett nytt ägarskap och inte bara hur det ser ut just nu. Resultatet av denna affärsplan utgör grunden för en försäljning till maxpris.

– Att bortse från andra områden av betydelse
Genom att bara fokusera på historiska vinstsiffror riskerar man att automatiskt undervärdera ett potentiellt företag. Även andra områden som kan vara värdefulla för en blivande köpare kan förbises genom användandet av dessa metoder.

Tar man enbart hänsyn till de ekonomiska aspekterna är det möjligt att man missar andra viktiga områden som till exempel kundbasens storlek och kvalité, personalens lojalitet och erfarenhet, eventuella etablerade affärsförbindelser på hemmaplan och utomlands bara för att nämna några. Det kan vara enorm skillnad mellan två företag inom samma bransch om man kan se förbi de historiska vinsterna.