Att tänka på innan du köper företag

Har du lusten och viljan att driva eget, men kan inte komma på en bra affärsidé? Eller har du redan en bra idé men vill helst slippa uppbyggnadsfasen? Du kan då förverkliga dina idéer genom att antingen köpa en redan etablerad rörelse eller genom att bli franchisingföretagare, där du följer ett färdigt företagskoncept.

Det kan många gånger vara ett framgångsrecept att införa nya idéer i en redan etablerad verksamhet. Företag säljs hela tiden på grund av till exempel pensioneringar, ändrade familjeförhållanden eller nya intressen, det kommer med andra ord att finnas gott om tillfällen att bli egen företagare! Det finns dock några saker att tänka på innan man köper ett företag. Nedan finns ett par exempel som du bör ha i åtanke.

– Gör en affärsplan: En affärsplan ger en sammanfattande beskrivning av hur verksamheten ska drivas. God planering är en väg till framgång och det är bra att ligga några steg före. Fundera på vilka företagets styrkor och svagheter är. Vad består företaget av? Hur har det utvecklats under åren? Hur tjänar du pengar? Vilket är kundunderlaget? Vad kan hända när nuvarande ägare lämnar över? Hur ser ekonomin ut nu och framöver? Försöka att besvara frågorna.

– Analysera företaget: För att kunna bedöma värdet och framtidsutsikterna är det viktigt att göra en noggrann analys av företaget som du planerar att köpa. Ju mer information, desto tryggare affär. Beroende på vilken typ av verksamhet och bransch det rör sig om kan det finnas fler frågor att fundera på. Det viktigaste är dock att göra en noggrann analys av företagets ekonomi. Genom att gå igenom bolagets senaste årsredovisningar och bokslut kan du få en första uppfattning om hur det egentligen ser ut.

– Vad ingår i köpeavtalet; ingår till exempel bara aktierna? Eller är det endast inventarier, varulager och maskiner som ska tas över? Vid aktieköp får du inte bara tillgångarna utan du tar även över företagets skulder samt ansvarar för alla ingångna avtal som bland annat anställningsavtal, hyresavtal och leverantörsavtal. Du ansvarar även för att företaget har skött sin redovisning och skatteinbetalning. Anlita gärna professionell hjälp för att kontrollera företaget, genom en så kallad ”due diligence”. Det innebär en genomlysning av företagets finansiella, juridiska, personella och produkt- samt miljömässiga frågor.

– Undersökningsplikt: Som köpare är det ditt ansvar att se till att du får all nödvändig information som behövs för att kunna göra en korrekt bedömning. Säljaren kan till en början vara försiktig med att lämna ut för mycket information. Svar på alla dina frågor kan du dock kräva så snart överläggningarna övergår i konkreta förhandlingar. Det kan då vara bud på att du får skriva på en sekretessförbindelse.

– Budget: Gör en budget för verksamheten så att du kan få en uppfattning om storleken på vinsten om allt går enligt planerna. Vilka vinster kan företaget generera? Vad kan du förvänta dig i avkastning för det kapital du satsar?

Innan du kastar dig in i världen som nyföretagare, ta gärna kontakt med professionella rådgivare som kan hjälpa dig att bena ut begreppen och räta ut frågorna.